Ιστοσελίδα παρουσίασης της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης του Καρκίνου
Πελάτης
Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου
Χαρακτηριστικά
ResponsiveResponsive
WebsiteWebsite
WordpressWordpress
Κατηγορία

Πάνω από πέντε δεκαετίες η Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης του Καρκίνου (Ε.Ε.Ε.Κ.) δραστηριοποιείται στην Έρευνα του Καρκίνου προτάσσοντας την διαρκή επαφή των ερευνητών και την προβολή του έργου τους.

Στόχοι της Εταιρείας είναι η διαμόρφωση περιβάλλοντος συνεργασιών μεταξύ των μελών της για την ανάπτυξη του ερευνητικού έργου με κεντρικό θέμα τον καρκίνο, η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και επιχειρημάτων, η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Για την παρουσίαση του έργου της ΕΕΕΚ δημιουργήσαμε ένα responsive web site με το WORDPRESS.

© 2024 New Media Technologies
Πολιτική Απορρήτου