Ιστοσελίδα παρουσίασης δράσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΒΙΟΑΣΤΥ 
Πελάτης
ΕΣΠΑ 2014 - 20220
Χαρακτηριστικά
ResponsiveResponsive
WCAGWCAG
WebsiteWebsite
WordpressWordpress
Κατηγορία

Το πρόγραμμα «Βιοκλιματικός Αστικός Σχεδιασμός για τη ΒΙωσιμότητα και ΑνθεκτικΟτητα του ΑΣΤικοΥ Περιβαλλοντος στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής» είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα που θα βελτιστοποιεί, με ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο ενεργειών/έργων, την ανθεκτικότητα του αστικού περιβάλλοντος για διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Για την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος σχεδιάσαμε ένα WordPress site.

© 2024 New Media Technologies
Πολιτική Απορρήτου