Ιστοσελίδα παρουσίασης δράσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Revival 
Πελάτης
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
Χαρακτηριστικά
ResponsiveResponsive
WCAGWCAG
WebsiteWebsite
WordpressWordpress
Κατηγορία

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ανήκει στον Τομέα Ανάκτησης Φυσικών Πόρων του ομίλου  BIOXALKO και δραστηριοποιείται από το 2001 στην διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και ανακυκλώνοντας ετησίως πάνω από 400.000 τόνους.

Το Έργο REVIVAL με πλήρες  τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαδικασιών διαχείρισης ΟΤΚΖ και τα οφέλη από την αξιοποίηση του υπολείμματος τεμαχισμού» στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) σε μια πλήρως καθετοποιημένη γραμμή επεξεργασίας, από την παραλαβή του οχήματος έως την παραγωγή υπολείμματος κατάλληλο για αξιοποίηση.

Για την ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.  δημιουργήσαμε ένα δυναμικό web site με το WORDPRESS.

© 2024 New Media Technologies
Πολιτική Απορρήτου